Kontakt

Udruga “A je to”Art-Podravina
48350 Đurđevac, Ciglenska 53a
MB: 4464966
OIB: 24805969064
Žiro račun: IBAN HR3924840081107520524
facebook: “A je to”Art-Podravina
Kontakt: ajetoartpodravina@gmail.com, www.ajeto.hr
Predsjednik Udruge: Jadanec Ivan – mob. 0955309067
Tajnik: Jadanec Valentina – mob. 0958417436
Nadzorni odbor: Đuričić Dražen, Čekada Patricija, Muhtić Maja